Tieto Geek-Off Camp 2014 tõi sära silmadesse

Tieto Estonia tegi sel aastal tavapärasest pisut erineva sammu võtmaks IT-hariduse praktilises pooles rohkem vastutust ja andmaks oma panuse meie IT-tuleviku ehitamisel.Septembri algusega lõppes kuuajaline projekt Tieto Geek-Off Camp, kus pakuti praktikaprogrammi raames alustavatele Java arendajatele võimalust eneseteostuseks.
Geek-Off Camp in Lithuania

Geek-Off Camp in Lithuania

Huvi projekti vastu oli suur- Tietole laekus üle 70 sooviavalduse- kuid õppesse pääsesid vaid 10 parimat etteantud ülesande soorituse ja intervjuu alusel. „Tieto eesmärgiks oligi läbi praktiliste kogemuste tõsta tublide tarkvara arendusest huvitatud inimeste konkurentsivõimet. Tähelepanuväärne on seejuures asjaolu, et kandideerinute hulgas ei olnud ainult IT-tudengid, vaid märkimisväärne hulk oli inimesi, kes on aastaid töötanud ja  töötavad ka täna hoopis muudel erialadel. Ümberõpe on seega selgelt suund, millel on olemas potentsiaal IKT spetsialistide arvu kasvatamisel,“ ütles Tieto Estonia tegevjuht Anneli Heinsoo.

Tieto Geek-Off Camp’i kandideerinute seltskonnast pandi kokku kaks konkureerivat tiimi, kes mõlemad said sama ülesande teha konkreetne lahendus valmis ja seda žüriile esitleda. Juhendajateks olid seejuures Tieto oma professionaalid. Tieto personalijuht Laura Eelmaa: „Mul on väga hea meel, et Tietos töötavad nii aktiivsed ja abivalmis inimesed- kogu programm on üles ehitatud oma inimeste initsiatiivil. Kokku panid käed külge ligi 20 inimest! Täna näeme, et selline programm toob kaasa motivatsiooni tõusu ka juba väga kogenud IT-inimestele, seda nii läbi mentorluse kui ka võimaluse tõestada ennast tavapärasest erinevas rollis.“

Lisaks Geek-Off Camp’i tiimide omavahelisele võistlusmomendile sai projekt juurde ka rahvusvahelise mõõtme- samaaegselt toimus kuuajaline kahe viieliikmelise tiimiga praktikaprogramm ka Tieto Leedu kontoris ning Tieto Geek-Off Campi võitjatiimi auhinnaks oligi võimalus sõita oma tulemit Leetu esitlema. Laura Eelmaa: “ Riikidevaheline võitja jäi seekord välja selgitamata, kuna lahendused ei olnud päris võrreldavad- meie süsteemis oli oluline roll ID-kaardiga autentimisel, Leedul täna seda võimalust ei ole. Kui rääkida aga programmis osalenute tasemest tööturule ettevalmistusel, siis tuleb märkida, et Tieto Estonia tegi ettepaneku edasiseks koostööks kaheksale Java arendajale, samal ajal kui Leedus tehti see ettepanek ainult kahele. Kõik õppurid olid motiveeritud, soovisid omandada maksimaalset väärtust kogu programmist, nende silmis oli sära ja tahe jõuda eduka lõpuni ning ka tegelikult saada tööd sektoris. Kokkuvõtteks võib öelda, et kasutasime sellist formaati esmakordselt, kus lisaks arendusprotsessi teooria loengutele käis lähteülesande baasil ka meeskondlik arendusprojekt ja see osutus väga edukaks ja motiveerivaks nii osalejatele kui mentoritele. Plaanime jätkata „Geek-of-Camp“ läbiviimist ka järgnevatel aastatel ning soovitame nii tööjõuvajadusest tulenevalt kui ka sotsiaalse vastutustundega ellu viia analoogseid projekte ka teistel Eesti IT-ettevõtetel.“

Share