Paindliku tarkvaraarendusprotsessi pioneer

Aastal 2006 otsustas Tieto Estonia AS java meeskond tarkvaraarenduse kvaliteedi, efektiivsuse ja klientidele pakutava väärtuse tõstmiseks juurutada paindliku (agile) arendusmetoodika. Seni kasutati laialt levinud kaskaadmudelit ja muid nn konventsionaalseid metoodikaid.

On üldteada, et vanu mudeleid kasutades tekib klientide jaoks väärtus alles projekti lõpus ning väga raske on hallata riske. Protsess on kohmakas ja dokumentatsioonirohke ega motiveeri ka arendusmeeskonda. Paindliku arendusmetoodika abil on seevastu võimalik tarnida kliendile töötav ja kohe kasutusse võetav rakendus juba 3–4 nädala jooksul, lisafunktsionaalsusi saab üle anda paarinädalaste tsüklite järel. Ühtlasi on võimalik projektiga seotud riskid maandada projekti esimeses pooles. Teisisõnu, ROI tekib kliendile projektis kiiresti ja suuremas mahus.

Tieto valis välja Scrumi ja otsustati, et Scrum juurutatakse 100-protsendiliselt, mitte ei hakata kasutama Scrumi elmente. Otsus põhines veendumusel, et ainult nii on võimalik saavutada juhitav ja efektiivne protsess.

Eestis ja ka Tieto kontsernis oli Tieto Estonia AS üks esimesi, kes Scrumi nii suures ulatuses kasutusele võttis. Tieto rakendas Scrumi 90% projektides, sh kõigis väga suurtes projektides (kuni 35 000 inimtundi). Scrumi ei rakendatud mõnes pisemas hooldusprojektis, kus see poleks olnud mõistlik.

Nagu iga uue mastaapse protsessimuudatusega, tekkis ka Scrumi rakendamisel palju probleeme. Näiteks oli vaja palju vaeva näha sellega, kuidas panna koos toimima Scrumi rollid ja muud tarkvaraarendusprotsessist tulenevad rollid (näiteks vanemprogrammeerija, analüütik, andmebaasidisainer) ning ideoloogia. Scrum kehtestab küll meeskondliku vastutuse, kuid sellegipoolest ei saa jätta protsessi eri osaliste vahel vastutust selgelt jagamata, et tagada tarkvara kvaliteet.

Paljude koolituste, järjepideva juurutustöö ja ka väliste konsultantide abil jõuti 2009. aasta lõpuks selleni, et mitmed Eesti juhtivad Scrumi konsultandid on tõdenud, et Tieto eristub selgelt teistest Eesti ettevõtetest oma hästi juurutatud paindliku arendusmetoodika poolest.

Share