Euroopa suuremahuliste IT-süsteemide agentuur valib ettevõtted Accenture ja Tieto IT-teenuste osutajateks Tallinnas

Euroopa suuremahuliste IT-süsteemide agentuur (eu-LISA) on valinud ettevõtted Accenture ja Tieto IT-teenuste osutajaks Tallinnas. Konsortsium aitab eu-LISAl täiustada IT-arhitektuuri, suurendada tööjõudlust ning osutada IT-teenuseid eu-LISA klientidele üle maailma. Tehnoloogiateenused hõlmavad rakenduste väljatöötamist, biomeetrilise süsteemi hooldust ning võrgu ja andmesäilituse täiustusi.

Lepingud on sõlmitud kahes osas kaheks aastaks koos võimalusega neid veel kaheks aastaks pikendada. Accenture ja Tieto tegid ühise pakkumise 2. osale, mis hõlmab agentuuri Tallinna esindusele osutatavaid teenuseid. Lepingud sõlmiti pärast konkurentsitihedat hankeprotsessi.

Anneli Heinsoo, Tieto Estonia tegevjuht: „Tieto osutab agentuuri Tallinna esindusele IKT-tugiteenuseid. Oleme teinud aastatepikkust koostööd valitsuse ja suurte asutustega ning meil on väga mitmesuguste IKT-teenuste osutamisel märkimisväärsed kogemused. Tieto on üks suurimaid Skandinaavia IT-ettevõtteid ning teab, kuidas kõige tulemuslikumal moel eesmärke saavutada ja rangete tähtaegadega toime tulla. Osaleme uhkusega selles projektis ja ootame eu-LISAga koostöö alustamist.”

Konsortsiumi juhtiv ettevõte Accenture – ülemaailmne nõustamis-, tehnoloogia- ja sisseostuteenuste ettevõte – pakub üldist projektijuhtimist peamiselt kliendi Brüsseli kontorist. Kolmandas asukohas Strasbourgis pakub EU-LISAle teenuseid Altran.

„Accenture’il on põhjalikud teadmised tööst riigiasutustest klientide ja piirivalveasutustega üle maailma, mis aitab neil suurte keerukate IT-projektide väljakutsetega toime tulla,” ütles James Slessor, Accenture’i ülemaailmse avaliku ohutuse äri tegevjuht. „Meil on hea meel, et meid on sellesse projekti valitud; meie kogemus töös konsortsiumi osana süsteemiga Schengen Information System (SIS II) annab eu-LISA puhul väärtusliku sünergia ja toetab suurepärast tulemust.”

eu-LISA on Euroopa Liidu amet, mis haldab ning edendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kui liidu õigus-, vabadus- ja turvalisuspoliitika eduka rakendamise peamist vahendit. Amet haldab suuremahulisi IT süsteeme:  SIS II,    teise põlvkonna Schengeni infosüsteem, mis on  Euroopa suurim infosüsteem julgeoleku- ja õiguskaitseasutuste koostööks;  VIS, viisainfosüsteem, mille abil saavad piirideta Schengeni ala riigid vahetada viisaandmeid ELi mittekuuluvate riikide kodanike kohta, kes on taotlenud lühiajalist viisat Schengeni alale sisenemiseks või seal ringi reisimiseks; Eurodac, Euroopa varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmebaas, mida kasutatakse varjupaigataotluste käsitlemisel.

Tieto on Põhjamaade suurim täislahendusi pakkuv IT-ettevõte. Tunneme oma klientide ärivaldkonda, meil on tugev tehnoloogiline visioon ja innovaatiline mõtteviis. Tänu sellele suudame oma klientidel aidata leida uusi võimalusi oma ettevõtmiste arendamiseks.

Tieto põhjamaise päritoluga on ühendatud rahvusvaheline haare ja kohalike turgude süviti tundmine. Meie peakontor on Helsinkis, kuid anname tööd 13 000 eksperdile rohkem kui 20 riigis. Baltikumis töötab pea tuhat Tieto eksperti. Alates 1994. aastast Eestis tegutsev Tieto annab tööd enam kui 150 eksperdile, kes on keskendunud tarkvaraarendusele, äriprotsesside ja infosüsteemide automatiseerimisele, IT-taristu teenustele, pangandustarkvara müügile ning kasutajatoe teenuse pakkumisele. 1,5 miljardi euro suuruse käibega Tieto on noteeritud Helsinki ja Stockholmi börsidel. www.tieto.ee

Accenture on ülemaailmne nõustamis-, tehnoloogia- ja sisseostuteenuste ettevõte, kus töötab üle 336 000 inimese, kes teenindavad kliente enam kui 120 riigis.  Kombineerides võrreldamatud kogemused, mitmekülgsed võimalused kõigi valdkondade ja ärifunktsioonide lõikes ning ulatusliku uurimistöö maailma edukaimate ettevõtete kohta, teeb Accenture klientidega koostööd, aidates neil saada silmapaistvate tulemustega ettevõteteks ja riigiasutusteks. 31. augustil 2014 lõppenud finantsaastal oli ettevõtte netokasum 30 miljardit USA dollarit.  Ettevõtte veebileht on www.accenture.com

Share