Pangandustarkvara

Kui vajate era- või äriklientide kvaliteetseks teenindamiseks mõeldud terviklahendust, siis on Tieto pangandustarkvara kõige õigem valik. Tieto pakub spetsiaalselt Balti turu vajadustega arvestavat lahendust, mille kasuks on otsustanud mitmed Skandinaavia juhtivad pangad.

Süsteem sisaldab nii kasutajasõbralikku kasutajaliidest panga töötajale kui ka kaasaegset ja mugavat iseteeninduskeskkonda klientidele internetipanga näol.

Teie klient on ainulaadne

Te soovite pakkuda klientide vajadustel põhinevaid, isikupärastatud  ja suure lisandväärtusega pangandus- ja liisinguteenuseid.

Mitmekülgne ja modullaarne

Meie modullaarne ja integreeritud lahendus vastab finantsinstitutsioonide vajadustele, andes teile võimaluse hoiuste, laenude, maksete ja paljude muude teenuste haldamiseks. Lahendus tagab paindlikku ja intuitiivset kasutajaliidest pangatöötajatele ning turvalist internetipanga platvormi panga klientidele.

Mõned Tieto pakutava pangandustarkvara paljudest eelistest:

 • võimalus kiiresti siseneda kohalikule turule
 • vastavus kohaliku seadusandluse nõuetele
 • tehingute automaatne kajastamine raamatupidamises
 • teie ärivajadustest tulenev finantsaruandlus, integratsioonid ja liidesed
 • kasutajasõbralik ja turvaline kasutajaliides, mis võimaldab pangal osutada kiiret ja kvaliteetset pangateenust (sh laenu ja liisingute haldamine)
 • kaasaegne internetipank, mis on kliendi vajadustele suunatud ja mida on lihtne kasutada
 • on kättesaadav kas üksikute moodulite või terviklahendusena
 • kvaliteetne klienditugi ja haldusteenus

 

Core Banking software

In case you need an all-in-one solution for providing a high quality service to private or business customers, then Tieto´s core banking software is the best option. Tieto offers a solution, which is specially designed for Baltic market, and which has become a choice for multiple leading Scandinavian banks. Solution includes a user-friendly interface for bank employees, as well as a modern and convenient self-service channel for bank´s customers.

Your customer is unique

You need to be able to offer customer centric and high added-value packages to today’s customers who demand ever more bespoke and personalized services. Tieto Core Banking software bundles different Core Banking and leasing features to help you achieve this.

All-in-one online core banking solution

Our modular yet integrated solution meets the needs of financial institutions by empowering you with tools to handle deposits, lending, payments and much more. Flexible and intuitive graphical user interface is easy for your bank employees to use, while ensuring a secure internet banking platform for customers. 

Some of the many advantages of Tieto´s Core Banking solution:

 • rapid time to market
 • full compliance with the local legislation
 • automatic accounting for transaction in bank´s bookkeeping
 • financial reporting, which is in line with your business needs
 • user-friendly and secure interface, which enables a bank to provide fast and high quality banking services
 • modern net bank, which takes customers´ needs into account, and  is easy to use
 • possibility to use either a part of the core banking solution modules or  all of them
 • high quality customer support and maintenance service
Share